Marihuana lecznicza

Więcej kobiet w ciąży interesuje się marihuaną na ból porodowy

Więcej kobiet w ciąży zainteresowanych marihuaną na ból porodowy

Posted by Marihuana Doctors on 02/18/2020 in Medyczna Marihuana

Zaktualizowano 16 sierpnia 2020. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Jedna trzecia kobiet w ciąży stwierdziła, że rozważyłaby użycie marihuany w celu zmniejszenia bólu podczas porodu, jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród kobiet, które niedawno rodziły w szpitalu uniwersyteckim w Kanadzie.

W miarę legalizacji medycznej i rekreacyjnej marihuany w Stanach Zjednoczonych, wzrasta liczba kobiet używających marihuany w czasie ciąży. Według badań JAMA, około 5% kobiet w ciąży używało marihuany podczas ciąży, a odsetek ten wzrósł w latach 2002-2017. Zeznania online pokazują, że kobiety rozważają użycie jej w celu złagodzenia bólów porodowych, według autorów badania, opublikowanego w Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada.

Kobiety wyraziły jednak obawy dotyczące wpływu marihuany na noworodka. Ponad połowa kobiet była bardzo lub bardzo zaniepokojona skutkami używania marihuany podczas porodu na dziecko. Zdecydowana większość z nich stosowała podczas porodu znieczulenie zewnątrzoponowe lub dożylne środki przeciwbólowe. Wiele kobiet (60%) nie posiadało informacji na temat potencjalnych skutków ubocznych marihuany podczas porodu, chociaż stwierdziły, że czułyby się komfortowo rozmawiając na ten temat ze swoim położnikiem.

Według autorów pracy, marihuana była używana w wielu kulturach do zwalczania bólu porodowego. Badania jednak powiązały używanie marihuany w czasie ciąży ze szkodliwym wpływem na płód, choć nie są one szczególnie rygorystyczne. Jednak efekty używania marihuany tylko podczas porodu są nieznane i prawdopodobnie dużo mniejsze niż efekty używania jej przez całą ciążę.

Autorzy wezwali do przeprowadzenia dalszych badań i zalecili ostrożne podejście w międzyczasie, pisząc: "Naszym zdaniem nie należy zalecać stosowania marihuany do znieczulenia porodu bez dalszych dowodów na jej bezpieczeństwo i skuteczność."