CBD

Czy olej CBD jest legalny na Słowacji

Olej CBD jeszcze do kilku miesięcy wstecz był nielegalny na Słowacji. Zmieniło się to wraz z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 maja 2021 roku. Były one wynikiem marcowego głosowania w słowackim parlamencie. Jak wygląda obecna sytuacja na Słowacji?

Legalny olej CBD

Produkty CBD, takie jak olej CBD ze Słowacji, były wcześniej wymienione na liście. Zmiana ta jest spowodowana dostosowaniem przez Słowację zatwierdzonych przez UE przepisów i regulacji dotyczących CBD, norm żywnościowych i gwarancji wolnego handlu UE.

Grudzień 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że CBD nie powinno być klasyfikowane jako substancja psychoaktywna zgodnie z Jednolitą Konwencją ONZ o środkach odurzających z 1961 roku. Można nim swobodnie handlować w całej Unii Europejskiej pod warunkiem, że jego produkcja jest legalna w kraju pochodzenia.

Słowacja jako ostatnia zalegalizowała CBD

Przed uchwaleniem ustawy legalizującej CBD, Słowacja była wciąż jedynym państwem członkowskim UE, w którym CBD figurowało jako substancja odurzająca lub psychoaktywna.

Nowelizacja została uchwalona pod koniec ubiegłego roku w wyniku zastosowania się słowackiego Ministerstwa Zdrowia do wytycznych Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnienia od narkotyków. Komitet ten stwierdził, że CBD nie jest ujęte w konwencjach ONZ dotyczących narkotyków.

W 2011 roku CBD zostało uznane przez rząd słowacki za narkotyk psychoaktywny. Stało się to po tym, jak urzędnicy na Słowacji przesadnie zareagowali na europejskie wydanie Sativexu, leku produkowanego z konopi. CBD jest aktywnym składnikiem.

Boom w przemyśle konopnym

Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości doprowadziła do większej przejrzystości i otwartości na europejskim rynku produktów opartych na CBD produkowanych w sposób naturalny. Dotyczy to między innymi popularnego oleju CBD.

Przemysł konopny nabiera rozpędu na Słowacji, gdzie posiadanie, handel i produkcja oleju CBD były nielegalne. Praktycznie jedyną zmianą w nowym prawie jest dopuszczenie do sprzedaży kosmetyków z czystym olejem CBD poza słowackimi sieciami aptek. Boris Banas, główny specjalista ds. sprzedaży w czeskim CBDepot, który zajmuje się bezpośrednio interesami konopnymi, stwierdził, że nowe prawo nie wpływa na legalność sprzedaży kosmetyków z domieszką CBD.