Marihuana lecznicza

Ekspansja medycznej marihuany w stanie Illinois

Ekspansja medycznej marihuany w Illinois

Posted by Marijuana Doctors on 09/17/2018 in Aktualności i aktualizacje

Aktualizacja z 6 grudnia 2018 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

We wtorek, 28 sierpnia 2018 r., Bruce Rauner, gubernator stanu Illinois, podpisał ustawę o rozszerzeniu zakresu stosowania medycznej marihuany w Illinois. Nowa ustawa, znana jako Opioid Alternative Pilot Program, pośrednio dodaje do warunków kwalifikujących w stanie Illinois, umożliwiając pacjentom leczenie bólu za pomocą medycznej marihuany zamiast opioidowych leków przeciwbólowych.

Nowe prawo jest odpowiedzią na dużą liczbę zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków. Tylko w 2016 r. prawie 2000 osób zginęło w stanie, a około 72 000 w całym kraju, po przedawkowaniu opioidowych środków przeciwbólowych.

Centrum Kontroli Chorób szacuje, że w latach 2000-2014 z powodu przedawkowania środków odurzających zmarło w USA około 500 000 osób. W latach 2008-2018 w stanie Illinois doszło do ponad 11 tys. zgonów spowodowanych nadmiernym używaniem środków odurzających. Tymczasem U.S. Drug Enforcement Administration nie odnotowała żadnych zgonów z powodu przedawkowania marihuany.

Co zapewnia Opioidowy Program Alternatywny?

Program ten zmniejsza opóźnienia związane z uzyskaniem medycznej marihuany. Pozwala on osobom, które były leczone z przewlekłego bólu za pomocą opioidów, na rozpoczęcie korzystania z medycznej marihuany. Oto kilka istotnych faktów na temat nowego programu.

Nie ma potrzeby sprawdzania przeszłości kryminalnej

Sprawdzanie przeszłości i odcisków palców było głównym wąskim gardłem w stanowym programie medycznej marihuany. Nowe prawo eliminuje jednak konieczność sprawdzania przeszłości i przeszłości kryminalnej.

Urzędnicy stanowego Departamentu Zdrowia Publicznego poparli zniesienie sprawdzania przeszłości, ponieważ utrudniało to wielu pacjentom uzyskanie zgody na leczenie z powodu dużych zaległości. Dzięki nowemu prawu mieszkańcy mogą z łatwością udać się do licencjonowanego punktu sprzedaży i odebrać zalecaną dawkę marihuany po wizycie u lekarza.

Szybki dostęp do medycznej marihuany

Nowe prawo zezwala pacjentom na stosowanie medycznej marihuany zamiast opioidowych leków przeciwbólowych. Oznacza to, że osoby, które otrzymują recepty na leki przeciwbólowe, takie jak Vicodin czy OxyContin, mogą bez problemu uzyskać certyfikat uprawniający do korzystania z medycznej marihuany.

Pacjenci mogą udać się z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza do punktu sprzedaży marihuany, gdzie dokonają rejestracji i będą mogli od razu zacząć kupować medyczną marihuanę. Wkrótce potem urzędnicy państwowej służby zdrowia muszą dokonać przeglądu rejestracji, aby upewnić się, że jest ona zgodna z wymogami prawnymi. Proces ten będzie jednak utrudniony, jeśli systemy komputerowe w punktach sprzedaży nie zostaną zmodernizowane.

Tymczasowe zezwolenie na posiadanie medycznej marihuany

Wszyscy pacjenci uprawiający medyczną marihuanę, którzy cierpią na którekolwiek z wymienionych schorzeń, mogą teraz uzyskać tymczasowe pozwolenie. Zamiast przechodzić przez długotrwały proces, który wymaga pobrania odcisków palców i sprawdzenia przeszłości, mogą oni szybko uzyskać zgodę na zakup medycznej marihuany. Ich wniosek o pełną certyfikację zostanie rozpatrzony później.

Ramy czasowe certyfikacji

W nowym prawie istnieją dwie kategorie certyfikacji:

    Pacjenci, którzy kwalifikują się do leczenia medyczną marihuaną w celu zastąpienia opioidów, będą mogli kupować marihuanę w punktach sprzedaży przez 90 dni. Następnie certyfikowany lekarz może odnowić tę certyfikację. Osoby, które cierpią na jeden lub więcej z 40 stanów kwalifikujących, mogą teraz kupić medyczną marihuanę na okres do trzech lat. Pierwotnie okres ten wynosił jeden rok.

Pacjenci, którzy otrzymali certyfikat uprawniający do przyjmowania medycznej marihuany, mogą kupować tylko 2,5 uncji lub mniej, raz na dwa tygodnie. Ustawa o medycznej marihuanie i nowa ustawa o zastępowaniu opioidów będzie obowiązywać tylko do 1 lipca 2020 r., kiedy to zakończy się wstępna faza pilotażowa.

Lista kwalifikujących się schorzeń

Pacjenci mogą otrzymać medyczną marihuanę w celu leczenia ponad 40 schorzeń powodujących przewlekłą niepełnosprawność, w tym

    Stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis) Rak - w celu zminimalizowania skutków ubocznych chemioterapii choroba Crohna Epilepsja i inne zaburzenia napadowe Jaskra - w celu zmniejszenia uszkodzenia nerwu wzrokowego HIV - w celu zminimalizowania skutków ubocznych stosowania leków przeciwko HIV Stwardnienie rozsiane Choroby i urazy rdzenia kręgowego

Dodatkowe warunki medyczne

W stanie Illinois, medyczna marihuana jest również zatwierdzona do leczenia następujących schorzeń:

    Zespół nabytego niedoboru odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Malformacja Arnolda-Chiariego Zespół kacheksji Causalgia Złożony zespół bólu regionalnego Zapalenie wątroby Dystonia Mioklonie Dystrofia mięśniowa Choroba Parkinsona Resztkowy ból kończyn Ciężka fibromialgia Traumatyczne uszkodzenie mózgu Torbiele Tarlowa Syringomielia Uszkodzenie rdzenia kręgowego Zespół wstrząsowy Zapalenie pajęczynówki Zespół Tourette'a Choroba terminalna

Ból trudny do opanowania nadal pozostaje pominięty

W styczniu 2018 r. sędzia stanu Illinois orzekł, że stan powinien dodać trudny do opanowania ból do warunków kwalifikujących do stosowania medycznej marihuany. Raymond Mitchell, sędzia powiatu Cook, nakazał Departamentowi Zdrowia Illinois włączenie tego warunku, ale ten stanowczo się temu sprzeciwił.

Oto kilka faktów na temat tej sprawy:

    Ann Mednick zwróciła się do Departamentu Zdrowia Publicznego i złożyła pozew sądowy, w którym domagała się dodania do listy leku na ból trudny do opanowania, ponieważ będzie on miał mniej skutków ubocznych niż opioidy. Nirav Shah, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, stwierdził, że nie ma wystarczającej ilości wysokiej jakości danych z badań klinicznych, które uzasadniałyby dodanie tego schorzenia. Sędzia Raymond Mitchell stwierdził, że rozumowanie Nirava jest błędne, ponieważ czasopisma medyczne opublikowały przeglądy 45 badań klinicznych, które wykazały skuteczność medycznej marihuany w leczeniu przewlekłego bólu. Departament Zdrowia odmówił i odwołał się od postanowienia sędziego. Odwołanie spowodowało wstrzymanie oczekiwanego rozszerzenia listy schorzeń. Dodanie trudnego do opanowania bólu do listy schorzeń przyniosłoby wielką ulgę wielu pacjentom i zwiększyłoby sprzedaż w licencjonowanych dyspenseriach.

Rozszerzenie nie obejmuje legalizacji

Podczas gdy podpisanie programu alternatywy dla opioidów zostało szeroko pochwalone przez wiele osób, gubernator stanowczo sprzeciwia się legalizacji marihuany w stanie.

Gubernator Bruce Rauner i inni konserwatyści uważają, że dodanie kolejnych warunków kwalifikacyjnych lub legalizacja marihuany do użytku rekreacyjnego zwiększy liczbę osób prowadzących pojazdy pod wpływem marihuany. Uważają też, że narazi to nieletnich na ryzyko nadużywania marihuany.

Jednak kandydat Demokratów w listopadowych wyborach popiera legalizację marihuany. Zwolennicy projektu ustawy znoszącej ograniczenia w używaniu marihuany planują dążyć do jej podpisania, jeśli J.B. Pritzker zostanie wybrany w listopadzie.

Modyfikacje w procesie rejestracji

Do 1 grudnia 2018 r. Departament Zdrowia Publicznego będzie musiał wprowadzić zmiany w procedurze rejestracji. Niektóre ze zmian wymaganych do wdrożenia nowego pilotażowego programu alternatyw opioidowych obejmują, że:

    Lekarze certyfikujący muszą mieć ściśle określoną relację z pacjentem w gabinecie lekarskim, klinice, szpitalu lub placówce opieki zdrowotnej. Lekarz musi również ponosić odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem, jego leczenie i ocenę. Pacjenci lub wyznaczeni opiekunowie, którzy ubiegają się o kartę medycznej marihuany, mogą to zrobić bez konieczności pobierania odcisków palców lub wyrażania zgody na sprawdzenie przeszłości. Żadna osoba ani firma nie może pobierać od pacjentów opłat za pomoc w wypełnieniu wniosku. Pacjenci, którzy potrzebują pomocy podczas procesu składania wniosku, powinni udać się do lokalnego wydziału zdrowia w swojej społeczności, aby uzyskać bezpłatną pomoc. Licencjonowane poradnie również mogą pomóc pacjentowi w wypełnieniu wniosku.

Nowe prawo ułatwia i przyspiesza korzystanie przez pacjentów z dobrodziejstw medycznej marihuany. Powinno to przynieść ulgę wielu osobom, zwiększyć sprzedaż w dyspenseriach i zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych używaniem opioidów. Śledź nasz blog, aby być na bieżąco ze zmianami w ustawodawstwie i innymi wiadomościami dotyczącymi branży marihuany.