Marihuana lecznicza

Jak zostać opiekunem medycznej marihuany na Florydzie

Jak zostać opiekunem medycznej marihuany na Florydzie

Posted by Lori Ann Reese on 06/22/2020 in Floryda

Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Mieszkańcy Florydy mogą mieć wyznaczonego opiekuna dla medycznej marihuany, certyfikowanego przez państwo. Kwalifikowany pacjent może wyznaczyć jednego opiekuna, który będzie pomagał w pozyskiwaniu medycznej marihuany i jej terapeutycznym stosowaniu. Aby zostać opiekunem medycznej marihuany na Florydzie, musisz być członkiem rodziny lub prawnym opiekunem pacjenta.

Pacjenci, którzy spełniają następujące kryteria, mogą zdecydować się na poświadczenie opiekuna w Rejestrze MMJ na Florydzie w tych okolicznościach:

    Gdy pacjent jest niepełnoletni, wyznaczonymi opiekunami są zazwyczaj rodzice lub wyznaczony przez sąd opiekun prawny dziecka.Gdy pacjent jest osobą dorosłą, która prezentuje niepełnosprawność rozwojową i/lub intelektualną i nie jest w stanie w pełni zaangażować się w działania związane z samoopieką lub samostanowieniem o potrzebach zdrowotnych, kwalifikuje się do wyznaczenia opiekuna.Gdy pacjent jest nieuleczalnie chory i jest przyjęty do programu hospicyjnego, może wyznaczyć współczującego opiekuna do pomocy w zaopatrzeniu i przyjmowaniu w celu złagodzenia objawów.

Opiekunowie mają szereg ograniczeń prawnych mających na celu ochronę bezpieczeństwa pacjenta używającego medycznej marihuany w celach terapeutycznych. Tak jak żaden pacjent nie może mieć więcej niż jednego wyznaczonego opiekuna, tak samo żaden opiekun nie może być zarejestrowany na więcej niż jedną osobę.

Jedynymi wyjątkami od tych zasad są:

    Gdy opiekun jest rodzicem dwojga lub więcej nieletnich dzieci z kwalifikującymi się schorzeniami zdrowotnymi. Jako opiekun prawny i rodzic może być wyznaczonym opiekunem w Rejestrze Florydy. Opiekun jest rodzicem dorosłego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, która uniemożliwia pacjentowi wykonywanie czynności związanych z samoopieką bez pomocy lub nadzoru rodzicielskiego. Opiekun jest pracownikiem programu hospicyjnego. Wielu pacjentów może wyznaczyć pracownika hospicjum lub opiekuna do pełnienia roli opiekuna w Rejestrze Florydy. Jeśli opiekun zapewnia codzienną opiekę i usługi dla pacjenta, może on pomagać każdemu pacjentowi w ramach programu. Każdy pacjent wymaga oddzielnej aplikacji i opłaty.

Co to jest Opiekun Medycznej Marihuany?

Rolą opiekuna medycznej marihuany jest zapewnienie pomocy medycznej pacjentom, lub członkom rodziny, którzy kwalifikują się do leczenia medyczną marihuaną. To jest krótka wersja roli opiekuna MMJ. Ale mają oni również prawne obowiązki wobec pacjenta, które są jasno określone.

Po uzyskaniu certyfikatu i wpisaniu do rejestru użytkowników medycznej marihuany na Florydzie, opiekun otrzymuje kartę na swoje nazwisko, jako opiekun. Na karcie medycznej marihuany na Florydzie znajduje się zdjęcie identyfikacyjne pacjenta oraz nazwisko certyfikowanego opiekuna.

Kiedy opiekun odwiedza MMTC na Florydzie, musi przedstawić zarówno swoją kartę opiekuna, jak i rządowe zdjęcie identyfikacyjne. Potwierdza to ich prawo do zakupu leczniczych produktów z konopi indyjskich na Florydzie dla pacjenta. Opiekunowie biorą również udział w spotkaniach kontrolnych z lekarzem wystawiającym kartę w celu uzyskania dalszych informacji oraz instrukcji dotyczących odpowiednich metod przyjmowania marihuany przez pacjenta.

Na Florydzie opiekun medyczną marihuaną może wykonywać następujące czynności w imieniu swojego członka rodziny lub pacjenta hospicjum:

    Zapewnić transport dla pacjenta do i z dyspensarium.Pomóc pacjentowi wejść i zakupić towary w dyspensarium. Kupowanie i transportowanie medycznej marihuany bez obecności pacjenta. Przygotować medyczną marihuanę do spożycia przez pacjenta. Może to obejmować ważenie i mielenie marihuany, przygotowywanie narzędzia do waporyzacji (fajki), tworzenie papierowych papierosów z marihuany lub przygotowywanie posiłków lub przekąsek, które zostały nasączone kannabinoidami.

W niektórych przypadkach, opieka zdrowotna pacjenta lub leczenie bólu musi zostać zmienione, a opiekunowie mogą skonsultować się z lekarzem marihuany w celu dostosowania terapii z użyciem marihuany. Lekarz wydający medyczną marihuanę może również udzielić opiekunowi porady na temat różnych rodzajów marihuany dla pacjenta.

Jak uzyskać certyfikat opiekuna medycznej marihuany na Florydzie?

Opiekun medycznej marihuany jest zobowiązany do pomocy przy aplikacji i rejestracji pacjenta, zanim zostanie wydana karta marihuany na Florydzie. Istnieją jednak konkretne kroki zgodne z prawem Florydy dotyczącym medycznej marihuany, które muszą być wykonane, zanim ktoś może zostać wyznaczonym opiekunem marihuany.

    Opiekun nie może być wykwalifikowanym lekarzem. Jest to postrzegane jako konflikt interesów. Lekarze na Florydzie nie mogą być właścicielami ani operatorami dyspenserii, opiekun nie może być zatrudniony w branży, która mogłaby czerpać korzyści ekonomiczne z działalności na rzecz pacjenta. Opiekunowie medycznej marihuany na Florydzie nie mogą być zawodowo zatrudnieni w centrum leczenia medyczną marihuaną (MMTC) lub laboratorium marihuany do przeprowadzania testów. Opiekunowie muszą mieć 21 lat lub więcej i muszą być stałymi mieszkańcami Florydy. Mieszkańcy sezonowi mogą zostać uznani za opiekunów medycznej marihuany i wpisani do rejestru, ale muszą udowodnić, że są mieszkańcami, którzy spędzają co najmniej 31 dni lub więcej w stanie Floryda. Kurs certyfikacyjny jest oferowany przez Departament Zdrowia Florydy. Jeśli opiekun nie jest rodzicem lub blisko spokrewnionym członkiem rodziny pacjenta, będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności w ramach procesu certyfikacji.

Czy opiekunowie MMJ mogą używać części marihuany, którą otrzymują dla swojego pacjenta?

Jest to nielegalne, aby opiekunowie mogli spożywać produkty medycznej marihuany, które zakupili dla swojego pacjenta. Pamiętaj, że zakupione produkty z marihuany są przeznaczone do wyłącznego użytku pacjenta, nad którym sprawowana jest opieka.

Na Florydzie, produkcja medycznej marihuany jest regulowana prawnie. Nielegalne jest, aby jakakolwiek firma lub prywatny obywatel rozmnażał lub uprawiał własne konopie w domu. Nieważne, jaka jest sytuacja. Inne stany zezwalają na kilka roślin w określonych granicach wielkości na własny użytek. Jednak Floryda przyjęła postawę zerowej tolerancji wobec nielicencjonowanej uprawy marihuany.

Oprócz implikacji prawnych, istnieją zarówno korzyści, jak i zagrożenia związane z domową uprawą marihuany na Florydzie. Medyczna marihuana na Florydzie jest przeznaczona wyłącznie do użytku pacjentów. Floryda reguluje jakość marihuany medycznej, zapewniając niższy i bezpieczny dla pacjentów poziom THC. Tylko licencjonowane poradnie mogą legalnie uprawiać marihuanę w tym stanie i jest ona często testowana, aby upewnić się, że wymagania dotyczące niskiego poziomu są spełnione.

Domowa uprawa marihuany może zaoszczędzić pacjentowi trochę wydatków. Jednakże, kontrola poziomu THC jest trudna, a nawet niemożliwa. Niektóre choroby zdrowotne i leki mogą kolidować z wysokim poziomem THC i zagrażać bezpieczeństwu pacjenta.

Co się dzieje w przypadku zmiany opiekuna?

Istnieje wiele okoliczności, w których pacjent otrzymujący medyczną marihuanę może znaleźć się pod opieką innego członka rodziny. W przypadku rozwodu, gdy dziecko cierpi na przewlekłe lub nieuleczalne schorzenia, może dojść do zmiany rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. Rodzic, który jest w stanie najlepiej zapewnić dziecku opiekę finansową i fizyczną, może zostać nowym opiekunem.

Wszelkie zmiany opiekuna dla zarejestrowanej medycznej marihuany wymagają aktualizacji w Rejestrze Florydy. Opiekun nie może być zarejestrowany do pomocy z medyczną marihuaną dla więcej niż jednego pacjenta w stanie Floryda.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Dr Green Relief.