Nasiona konopi

1g, 5g czy 20g? Petycja o zdefiniowanie ilości marihuany uznawanej za "nieznaczną".

Znany entuzjasta konopi i marihuany przygotował dokument, który ma rozpocząć prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w celu doprecyzowania niejasnego pojęcia "nieznacznej ilości". "

Nowelizacja art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii miała na celu wprowadzenie narzędzia, które skutecznie oddzielałoby przypadki posiadania znacznych ilości narkotyków, często związane z ich dystrybucją, od przypadków posiadania niewielkich ilości na własny użytek.

Ustawodawca podkreślił, że generalną przesłanką zastosowania art. 62 ust. 1 jest nieadekwatność represji karnej wobec określonej grupy użytkowników narkotyków, która jest również czasochłonna i kosztowna. Brak jasnej definicji pojęcia "nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych" utrudnia osiągnięcie celów tej ustawy, ponieważ różni prokuratorzy różnie oceniają tę samą ilość narkotyków.

W jednej części Polski ludzie są obecnie skazywani za posiadanie 0,5 g marihuany, podczas gdy w innej sprawy dotyczące 10 g marihuany są umarzane. Wprowadzenie wartości granicznej dla każdej substancji pomoże zapewnić spójne i jednolite stosowanie prawa w całym kraju. Będzie to istotne z punktu widzenia zachowania równości wobec prawa. Rozwiązanie to usprawni także pracę policji, prokuratorów i sędziów oraz obniży koszty postępowań.

  1. Projekt ustawy
  2. Projekt ustawy

Wraz z naszymi podpisami projekty ustaw zostaną przesłane do Marszałka Sejmu RP.

Przemysław Zawadzki