Nasiona konopi

Czy marihuana jest winna problemom z pamięcią? Najnowsze badanie ujawniło wyniki.

Problemy z pamięcią są powszechne u osób długotrwale używających marihuany. Najnowsze badania pokazują, że to nie uzależnienie od marihuany jest problemem, ale jednoczesne stosowanie innych narkotyków. Oto najnowsze wnioski z polskich badań nad wpływem THC na organizm człowieka.

Dlaczego ważne jest, abyśmy badali wpływ marihuany na pamięć?

Według badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), 26 procent Europejczyków w wieku od 15 do 64 lat paliło lub używało marihuany w pewnym momencie swojego życia. W poprzednim roku zdarzyło się to 7,2 proc. osób. W grupie wiekowej 15-34 lata odsetek ten wynosił 14,1 procent.

Najpopularniejszą używką w Unii Europejskiej jest marihuana. Za nią plasują się MDMA (4,1 proc.) i amfetamina (3,6 proc.), które stanowią odpowiednio 5,1 proc. i 3,6 proc. 36% głównych leków stosowanych w terapiach w Unii Europejskiej to opioidy.

Przeprowadzono badania w celu określenia wpływu używania marihuany na ludzi, zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Badania ujawniają, że długotrwałe używanie marihuany ma głęboki wpływ na uczenie się werbalne, pamięć długotrwałą i krótkotrwałą.

Jednak do tej pory nikt nie brał pod uwagę wpływu innych substancji na mózg. Polscy badacze chcieli ustalić, czy istnieją jakieś korelacje pomiędzy jednoczesnym używaniem innych substancji.

Jak wyglądały badania nad pamięcią po THC?

Badani zostali poproszeni o wskazanie używek, które stosowali w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Przekazano im również próbki włosów do zbadania na obecność różnych substancji. Po zakończeniu eksperymentu dostępne były wyniki badań włosów. Interesujące było odkrycie, że niektóre osoby, które twierdziły, że używały tylko marihuany, miały we włosach ślady MDMA, kokainy lub amfetaminy.

Podanie zostało wykonane na osobach, które nie były "znacząco upośledzone" w czasie badania i nie używały marihuany przez ponad 12 godzin. Badani byli w wieku od 21 do 42 lat, mieli dobry wzrok lub okulary/soczewki, które pozwalają im dobrze widzieć. W sumie przebadano 79 osób. 15 badanych zostało wykluczonych, ponieważ nie byli w stanie odczytać obrazów EEG. Badani zostali podzieleni na 3 grupy.

  • Grupa 1 - używający konopi indyjskich wyłącznie raz w miesiącu przez co najmniej 2 lata
  • Grupa 2 - Używanie konopi indyjskich co najmniej raz w miesiącu przez co najmniej 2 lata oraz innych narkotyków w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  • Grupa 3 - Używanie konopi lub innych narkotyków rzadziej niż 2 razy w roku i nie w ciągu ostatnich 90 dni

Badani zostali poproszeni o obejrzenie zdjęć z pięciu kategorii: ludzie, jedzenie/rośliny i pojazdy, zwierzęta, krajobrazy. Używając obrazów, które już znali, pokazywano również nowe obrazy, aby pokazać aktywność mózgu i procesy.

Każdy badany obejrzał 100 obrazów, każdy przez 1 sekundę. Następnie badani otrzymali 15-minutową przerwę, podczas której ich uwaga została przekierowana na zupełnie inne tory.

Następnie badany oglądał 50 obrazów ze swojej puli oraz 50 obrazów dodatkowych. Był proszony o ocenę swojej pewności siebie i powiedzenie, czy widział obraz za pierwszym razem.

Pokazano respondentom przykładowe zdjęcia

Wyniki badania pamięci po użyciu marihuany i innych substancji

Wyniki testów grupowych nie różniły się pod względem dokładności rozpoznawania obrazów i czasu reakcji na znane obrazy.

Wystąpiły jednak różnice w amplitudach późnych komponentów ciemieniowych między badanymi z grupy 3 i grupy 2 (marihuana lub inne używki). Nie różniły się one między badanymi z grupy marihuany a badanymi z każdej innej grupy.

Naukowcy podsumowali badanie stwierdzając, że wystąpiły zmiany w rozpoznawaniu i przetwarzaniu pamięci w grupach używających tylko marihuany lub marihuany z innymi stymulantami, w porównaniu z osobami, które nie używały żadnej z tych substancji. Zmiany te nie wystąpiły na poziomie behawioralnym. Jednak funkcjonowanie mózgu było najbardziej widoczne u osób używających wielu stymulantów.

Autorzy badania doszli do wniosku, że było to wynikiem skumulowanych efektów wielokrotnego zażywania narkotyków w grupie 2. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że użytkownicy marihuany mogli używać innych nielegalnych narkotyków w celu zmiany funkcji mózgu, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego różnice między grupą kontrolną a użytkownikami marihuany w poprzednich badaniach zostały powiększone przez jednoczesne stosowanie nielegalnych narkotyków.

Kto sfinansował i przeprowadził badania?

W ramach programu Regional Excellence Initiative 2019-2022 badania zostały sfinansowane. Alicja Anna Binkowska i Natalia Jakubowska przeprowadziły badania.

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa (Polska)
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (Polska)
  • M. M.
  • Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy (Polska
  • Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań (Polska)
  • Department of Neurosurgery at Cedars-Sinai Medical Center Los Angeles, CA, United States

Źródło: https://www.frontiersin.org/, https://www.emcdda.europa.eu/