Nasiona konopi

Prokurator, który serwował ciastka z trawką zawieszony w czynnościach

Podobnie jak sędzia czy ksiądz, prokurator to zwykły człowiek, który może palić marihuanę, a także piec pyszne ciasteczka z marihuaną. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego była zszokowana informacją, że tego drugiego czynu dopuścił się pan Piotr P. Zaserwował on swojemu gościowi ciasteczka z dużą zawartością THC.

Piotr P. został odsunięty od czynności zawodowych na sześć miesięcy przez Sąd Dyscyplinarny Sądu Najwyższego. Obniżono mu też wynagrodzenie o 50%.

Piotr P. został uznany przez Izbę Dyscyplinarną za winnego bardzo haniebnego przestępstwa, dlatego Izba postanowiła go zawiesić.

"Chodziło przede wszystkim o obrazę godności i urzędu poprzez poczęstowanie swojego gościa odurzającymi ciastkami zawierającymi zioła konopi innych niż włókniste zawierające THC. Również chodziło o narażenie zdrowia gościa na bezpośrednie niebezpieczeństwo poprzez wywołanie zaburzeń równowagi, zaburzeń procesów myślowych, halucynacji, a także podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie pokrzywdzonemu uzyskania pomocy medycznej." Izba Dyscyplinarna jest sądem powszechnym.

Jak żyć panie Ziobro

Sąd Dyscyplinarny uzasadnił swoje stanowisko wskazując, że obniżenie wynagrodzenia było konieczne dla wzmocnienia ochronnych, wychowawczych i dyscyplinujących skutków zastosowanych wobec niego działań dyscyplinarnych. Przemawiają za tym względy sprawiedliwości. Trudno byłoby bowiem uwierzyć, że wynagrodzenie prokuratora odsuniętego od czynności jest takie samo jak tego, który musi te obowiązki wypełniać w pełnym zakresie.

Pensja za półroczne zawieszenie jest o połowę niższa od pensji pana prokuratora, któremu może zabraknąć środków w budżecie domowym na pieczenie ciasteczek z gandzią. W związku z tym nasuwa się pytanie: "Jak pan żyje, panie Prokuratorze?". I kolejne: "Gdzie są te wolne sądy czy prokuratury, skoro pana obowiązki są zawieszone, a pan obcina sobie pensję o połowę, żeby kupić ciasteczka?" ??? ?

Piotrowi P. może grozić wydalenie z prokuratury, jeśli zostanie uznany za winnego zarzucanych mu czynów.

Źródło: www.prawo.pl