Nasiona konopi

Trybunał Konstytucyjny popiera legalizację medycznej marihuany

Trybunał Konstytucyjny zaproponował zmianę prawa, jest światełko w tunelu

Mężczyzna skazany za takie przestępstwo zaskarżył przepis, który mówił, że "kto uprawia mak, inny niż mak niskomorfinowy lub konopie, albo krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Piotr Tuleja, sędzia TK, uznał przepis za zgodny z Konstytucją. Swoją decyzję uzasadnił tym, że "prawo do prywatności nie ma charakteru absolutnego, a wartościami przemawiającymi za karaniem w takich przypadkach są zdrowie, porządek i spokój."

Trybunał zgodził się ze skarżącym w jednej kwestii: obecne przepisy nie dają podstaw do zakazania stosowania marihuany w celach leczniczych. TK poinformuje ustawodawcę o konieczności dokonania zmian prawnych w tym zakresie. Sejm zdecyduje, jakie to będą zmiany.

Źródło: gazeta.pl