Nasiona konopi

Leczenie więzienne za posiadanie narkotyków

Polska Sieć Polityki Narkotykowej wraz ze stowarzyszeniem osób uzależnionych JUMP'93 powołały Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem jest ochrona praw osób uzależnionych. W ubiegłym roku został opublikowany przez Rzecznika Raport o stanie polityki narkotykowej w Polsce. Wynika z niego, że polityka narkotykowa w Polsce jest przestarzała i nieskuteczna, a wbrew zaleceniom organizacji międzynarodowych skupia się przede wszystkim na represjach, zamiast na działaniach profilaktycznych i edukacyjnych.

Policja i prokuratorzy koncentrują swoje wysiłki na ściganiu osób używających marihuany, mimo że badania wykazały, że to właśnie alkohol, tytoń i kokaina są głównymi przyczynami szkód zdrowotnych i społecznych. Według wyliczeń Instytutu Spraw Publicznych, do 2011 roku na ten cel wydawano 80 milionów dolarów rocznie.

Od czasu ukazania się raportu niewiele się zmieniło. Przede wszystkim ścigani są konsumenci, a nie dealerzy narkotyków.

Źródło: Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza